Norsk radiologisk forening

Kurs og kongresser

GALEN Advanced Course on Women's Imaging i Malmø, juni 13-14, 2019

ESOR organiserer kurs i Women’s imaging i Malmø 13-14 juni.
29. april 2019
Malmø by i Sverige Foto Istockphoto Credit:Adun Suemue

Kurset er rettet mot radiologer og LIS med interesse for fagområdet. Kurset har fokus på bildediagnostikk for deteksjon og karakterisering av tumores i bryst og bekken.