Bedre og sikrere innlogging på nettsidene til Legeforeningen!

Innlogging på Legeforeningens nettsider vil erstattes med en sikrere og bedre løsning, mer informasjon kommer snart!

Den private innboksen i portalen forsvinner i løpet av kort tid. Varsel om dette ble lagt ut på meldingssiden 11. juni 2019.

Norsk radiologisk forening

Kurs og kongresser

European Pancreatic Club konferansen i Bergen i juni 2019

Det 51. møte i den Europeiske pankreatiske klubb arrangeres den 26.-29. juni i Bergen. I tillegg arrangeres UEG Live Educational Event i forkant den 25.-26. juni.
7. mars 2019
Bryggen i Bergen. Foto fra Colourbox.com
Bryggen i Bergen. Foto fra Colourbox.com