Bedre og sikrere innlogging på nettsidene til Legeforeningen!

Innlogging på Legeforeningens nettsider vil erstattes med en sikrere og bedre løsning, mer informasjon kommer snart!

Den private innboksen i portalen forsvinner i løpet av kort tid. Varsel om dette ble lagt ut på meldingssiden 11. juni 2019.

Norsk radiologisk forening

Kurs og kongresser

ESNR Annual Meeting i Oslo 18-22.9.2019

The 42nd ESNR Annual Meeting, 26th advanced course in diagnostic neuroradiology and 11th advanced course in interventional neuroradiology will take place from 19-22 September in Oslo, Norway.
19. august 2019
ESNR annual meeting plakat