Bedre og sikrere innlogging på nettsidene til Legeforeningen!

Innlogging på Legeforeningens nettsider vil erstattes med en sikrere og bedre løsning, mer informasjon kommer snart!

Den private innboksen i portalen forsvinner i løpet av kort tid. Varsel om dette ble lagt ut på meldingssiden 11. juni 2019.

Norsk radiologisk forening

Kurs og kongresser

4th World Arterio-Venous Malformation Congress

Internasjonal kongress om arteriovenøse malformasjoner i CNS. Avholdes 14.-16. oktober 2018 i Montreal, Canada.
3. juli 2018
4th World Arterio-Venous Malformation Congress
4th World Arterio-Venous Malformation Congress

Congress information:

4th World AVM Congress

Location: Montreal, Canada

Date: October 14-16, 2018

Information and registrationwww.avm2018.org

Contact: regist-avm@europa-organisation.com