Bedre og sikrere innlogging på nettsidene til Legeforeningen!

Innlogging på Legeforeningens nettsider vil erstattes med en sikrere og bedre løsning, mer informasjon kommer snart!

Den private innboksen i portalen forsvinner i løpet av kort tid. Varsel om dette ble lagt ut på meldingssiden 11. juni 2019.

Norsk radiologisk forening

Kurs og kongresser

12th Global Hands-On Musculoskeletal MRI & Ultrasound Congress for Radiologists

Les mer på www.penangmskrad.com og se vedlegg.
15. juli 2019
Penang Radiology Congress 2020