Norsk radiologisk forening

Foreningsstoff fra Noraforum

Hvorfor radiologer bør lede!

10. oktober 2019
Jarl Åsbjørn Jakobsen, Professor emeritus/radiolog UIO, OUS, utnevnes som æresmedlem i Norafo for sitt vesentlige bidrag til norsk radiologi. Sesjon: Torsdag 24. oktober kl 14:10-14:50.

Gjør kloke valg - bestill plakater

08. januar 2019
Gjør kloke valg er legeforeningens kampanje mot overdiagnostikk og overbehandling. Kontakt legeforeningen for å bestille plakater med anbefalinger fra Norsk radiologisk forening.

Pris for beste frie foredrag under høstmøtet 2018

05. november 2018
Viktoria Pozdniakova presenterte årets beste frie foredrag med tittelen "Hensiktsmessighet og enighet om bruk av bildediagnostikk blant røntgenleger i ulike land".

Standpunkt om bruk av kunstig intelligens i radiologi

19. oktober 2018
Norsk radiologisk forening har utarbeidet et policydokument om bruk av kunstig intelligens i radiologi.

Minneord for Jarle Tor Rørvik 1954 - 2018

21. mars 2018
Professor Jarle Tor Rørvik døde brått og uventet for kort tid siden. Nære kolleger og venner ved Radiologisk avdeling på Haukeland universitetssykehus har skrevet minneord for ham.

NFIRs fond for forskning og etterutdanning

01. februar 2018
NFIR utvidet i 2017 mulighetene for å støtte sine medlemmer økonomisk. Også overleger kan nå søke. NFIR ønsker å støtte sine medlemmer i aktiviteter som forskning, kurs- og konferansedeltakelse, studiereiser og hospitering, og håper på mange gode søknader. Vi ønsker å bidra til fagelig vekst og utvikling gjennom denne nye ordningen. Søknadsfrist: 1. april 2018

Bruk stemmeretten!

16. januar 2018
Du har fått en e-post fra ESR med informasjon om avsteming for to verv i ESR Excecutive Counsil. Vervene er ESR 2nd Vice-President og ESR Education Committee Chair. Informasjon om kandidatene finner du på myesr.org (lenke i e-posten). Styret oppfordrer alle medlemmer til å bruke stemmeretten.

Om beskrivende radiograf

19. mars 2016
Viser til Radiologforeningens innlegg i Noraforum i febr. I år. Jeg er sterk uenig i styrets vurdering, konklusjon og oppfordring. Av Dr. med. Svein Tvete, pensjonert radiolog (fortsatt yrkesaktiv)

Beskrivende radiografer

06. februar 2016
Norsk radiologisk forenings standpunkt er at det er leger som har den omfattende fagkompetansen som tolkning av bildediagnostikk krever. Styret mener at denne oppgaven ikke bør overlates til yrkesgrupper som mangler denne medisinskfaglige tyngden. Vi oppfordrer derfor våre medlemmer til ikke å delta som mentorer i videreutdanning av beskrivende radiografer. Av styret i Norsk radiologisk forening