Bedre og sikrere innlogging på nettsidene til Legeforeningen!

Innlogging på Legeforeningens nettsider vil erstattes med en sikrere og bedre løsning, mer informasjon kommer snart!

Den private innboksen i portalen forsvinner i løpet av kort tid. Varsel om dette ble lagt ut på meldingssiden 11. juni 2019.

Norsk plastikkirurgisk forening

Aktuelt

BIA-ALCL - en studie med eksponering

En studie om brystimplant-assosiert anaplastisk storcellet karsinom (BIA-ALCL) har fått stor oppmerksomhet den siste tiden.
27. oktober 2018

Dette både i norske og internasjonale aviser. I artiklene refereres til en studie publisert i 2017 og til en nyhetssak på nettsiden til American society of plastic surgeons som estimerer antall tilfeller av BIA-ALCL til 615. En nylig publisert artikkel tar for seg diagnostikk og behandling av BIA-ALCL. Et flytskjema for utredning ved mistanke om BIA-ALCL er publisert på våre nettsider.