Norsk ortopedisk forening

Norsk forening for håndkirurgi

Om oss

26. september 2018

Styret

profilbilde
leder
Jan-Ragnar Haugstvedt
Sykehuset Østfold
profilbilde
nestleder
Line Lied
St Olavs Hospital
profilbilde
sekretær/kasserer
Katrin Valen
UNN
profilbilde
styremedlem
Rasmus Thorkildsen
OUS