Bedre og sikrere innlogging på nettsidene til Legeforeningen!

Innlogging på Legeforeningens nettsider vil erstattes med en sikrere og bedre løsning, mer informasjon kommer snart!

Den private innboksen i portalen forsvinner i løpet av kort tid. Varsel om dette ble lagt ut på meldingssiden 11. juni 2019.

Norsk ortopedisk forening

Leger i ortopedisk spesialisering (LIOS)

Veien til ortoped

Vi i LIOS ønsker å lette nye kolleger sin oppstart innen ortopedien og har derfor samlet sammen de viktigste tingene en må huske på. 2018/2019 utgaven er foreløpig ikke oppdatert ihht. de nye spesialistreglene, men det vil komme ny oppdatering i løpet av våren når reglene er klare.
23. oktober 2018
Kurs i ortopedi