Norsk ortopedisk forening

Norsk ortopedisk forening
TEMA

Leger i ortopedisk spesialisering - LIOS

LIOS- Leger i Ortopedisk Spesialisering er Norsk Ortopedisk Forening (NOF) sin LiS- forening. Vi ble etablert i 2011 og sittende styre består av 5 representanter og en vara.
Hovedmålet er å forbedre utdanningen av LiS innen ortopedi. Årlig arrangerer vi LIOS`s pro- con symposium.
Under ortopedisk Høstmøte og deler ut den gjeveste prisen av de alle:
Stryet i LIOS
Kurs i ortopedisk kirurgi