Bedre og sikrere innlogging på nettsidene til Legeforeningen!

Innlogging på Legeforeningens nettsider vil erstattes med en sikrere og bedre løsning, mer informasjon kommer snart!

Den private innboksen i portalen forsvinner i løpet av kort tid. Varsel om dette ble lagt ut på meldingssiden 11. juni 2019.

Norsk ortopedisk forening

Kongresser og kurs

Sports medicine – getting on in age, but still young

Senter for idrettsskadeforskning, Norges idrettshøgskole og Ortopedisk senter, Oslo universitetssykehus har gleden av å invitere deg til Engebretsensymposiet: «Sports medicine – getting on in age, but still young!»
21. august 2019

Vi er så heldige å kunne presentere en rad internasjonalt og nasjonalt ledende klinikere og forskere som vil ta oss gjennom sentrale tema innen idrettsmedisin og –ortopedi.

Programmet er tematisk inspirert av professor Lars Engebretsens lange og omfattende forskerkarriere. Foreleserne vil, i likhet med 70-årsjubilanten selv, først og fremst se fremover – hvordan skal vi løse utfordringene fagfeltet står overfor?

VELKOMMEN!

[Fri adgang – ingen påmelding nødvendig – spre gjerne invitasjonen til venner og kolleger]