Bedre og sikrere innlogging på nettsidene til Legeforeningen!

Innlogging på Legeforeningens nettsider vil erstattes med en sikrere og bedre løsning, mer informasjon kommer snart!

Den private innboksen i portalen forsvinner i løpet av kort tid. Varsel om dette ble lagt ut på meldingssiden 11. juni 2019.

Norsk ortopedisk forening

Kongresser og kurs

Søknad om E FORT Fora Programme 2020

Det er nå mulig å søke om EFORT Fora Programme 2020. Se vedlegg for informasjon og søknadsskjema.
4. september 2019