Bedre og sikrere innlogging på nettsidene til Legeforeningen!

Innlogging på Legeforeningens nettsider vil erstattes med en sikrere og bedre løsning, mer informasjon kommer snart!

Den private innboksen i portalen forsvinner i løpet av kort tid. Varsel om dette ble lagt ut på meldingssiden 11. juni 2019.

Norsk ortopedisk forening

Kongresser og kurs

NOF Centennial Congress, Trondheim, mai 2020

Nordisk Ortopedisk Forening avholder sin 100-års jubileumskongress i Trondheim i mai 2020.

Bakkelandet i Trondheim - Foto fra Colourbox.com
Bakkelandet i Trondheim - Foto: Colourbox.com