Norsk ortopedisk forening

Faggrupper

Faggruppe for osteoporose og benhelse

Call to Action – På tide å handle!
26. september 2018
Behandlingsalgoritme
Behandlingsveileder ved lavenergibrudd

Bedre behandling for pasienter med lavenergibrudd. Fragility Fracture Network (FFN) og 80 andre organisasjoner over hele verden krever at det snarlig iverksettes systematisk behandling av pasienter med lavenergibrudd. Målet er å bevare funksjon og unngå nye brudd.

Oppropet «A Global Call to Action» er publisert i august i Injury og er fritt tilgjengelig ut november. Leder av FFN Norge, ortoped Frede Frihagen, har også skrevet en pressemelding som kan lastes ned her.

Retningslinjer for tverrfaglig behandling av hoftebrudd er klare! 

Endelig er de nye retningslinjene for hoftebrudd klare! Dokumentet er ment å gi praktisk veiledning til best mulig behandling av pasienter med hoftebrudd fra de fraktes til sykehus, smertebehandling, medisinsk optimalisering, kirurgi, rehabilitering og forebygging av nye brudd. Arbeidsgruppen som har laget dokumentet har bestått av ortopeder, geriatere og anestesileger utnevnt av sine respektive foreninger. Fra Norsk ortopedisk forening har Lars Gunnar Johnsen, Wender Figved, Inger Opheim og Frede Frihagen vært med.

Behandlingsveileder ved lavenergibrudd

FOBs behandlingsveileder ved lavenergibrudd er revidert og kan nå lastes ned i versjon 3. Den viktigste endringen er en forenkling av anbefalt dosering med D-vitamin boost etter hoftebrudd. Hensikten med veilederen er å hjelpe ortopeder med utredning og behandling av osteoporose hos pasienter som behandles for et lavenergibrudd. Veilederen bygger på europeiske og amerikanske retningslinjer, litteratursøk og bidrag fra norske eksperter. I tillegg har veilederen vært til høring blant landets ortopeder.

lavenergibrudd.no

FOB har kjøpt rettighetene til domenet lavenergibrudd.no. Du kan nå skrive “lavenergibrudd.no" i nettleseren for å komme direkte til våre sider. Det vil nå bli lette å huske nettadressen, og forhåpentligvis vil dette øke antall besøkende.

 

Styret i FOB

Frede Frihagen (leder) (ffrihagen@gmail.com)

Jan Erik Gjertsen (nestleder)

Ragnhild Øydna Støen (sekretær)

Trude Basso (styremedlem)

Stefan Bartels (styremedlem)

Wender Figved (vara)

 

Medlem

Vi har nå over 300 medlemmer i form av en e-post adresseliste med interesserte, flest ortopeder, men også andre leger, sykepleiere og fysioterapeuter og andre involvert i osteoporose og eldre med brudd. Det er ikke innkrevd kontingent.

Send e-post til osteoporosenof@gmail.com for å bli medlem!

NoFRACT

FOB er tungt involvert i Norwegian Fracture Capture Initiative (NoFRACT) hvor systematisk sekundærforebygging ble innført på 7 norske sykehus i løpet av 2015.

NoFRACT går så det suser! Vi har ved utgangen av 2016 fanget over 13400 nye brudd, tilbudt utredning til 88% og utredet 76% - det er gode tall i FLS sammenheng, og vi har behandlet over 4300 pasienter med antiosteoporosemedisiner - det er 43% av de som er utredet. Tallene vil bli presentert på Høstmøtet 2017. 

 NoFRACT på helsenorge.no.

NoFRACT på Facebook

Hva er Fracture Liaison Services (FLS)?

Capture the Fracture, en global kampanje for implementering av koordinerte tverrfaglige modeller for sekundærforebygging av brudd. 

Mer om osteoporose og lavenergibrudd

IOF – International Osteoporosis Foundation

Artikler

Hvis bare noen hadde tenkt på det... -Hva kan vi gjøre for å unngå neste lavenergibrudd?,

L.B. Solberg, T. Basso, F. Frihagen. Kirurgen nr. 1 2015.

Nå kan ortopeder enkelt starte behandling av osteoporose hos pasienter med brudd

K.K. Jenssen. Norsk Ortopedpost nr. 4. November 2015(julenummeret).