Norsk ortopedisk forening

Faggruppe for osteoporose og benhelse

Styret i FOB

24. januar 2019

Styret i FOB

profilbilde
leder
Frede Frihagen
profilbilde
nestleder
Jan Erik Gjertsen
profilbilde
sekretær
Ragnhild Øydna Støen
profilbilde
styremedlem
Trude Basso
profilbilde
styremedlem
Stefan Bartels
profilbilde
vara
Wender Figved