Bedre og sikrere innlogging på nettsidene til Legeforeningen!

Innlogging på Legeforeningens nettsider vil erstattes med en sikrere og bedre løsning, mer informasjon kommer snart!

Den private innboksen i portalen forsvinner i løpet av kort tid. Varsel om dette ble lagt ut på meldingssiden 11. juni 2019.

Norsk ortopedisk forening

Fag

Hva er Fracture Liaison Services (FLS)?

Capture the Fracture er en global kampanje for implementering av koordinerte tverrfaglige modeller for sekundærforebygging av brudd.
24. januar 2019