Norsk ortopedisk forening

Faggruppe for osteoporose og benhelse

Behandlingsveileder ved lavenergibrudd

FOBs behandlingsveileder ved lavenergibrudd er revidert og kan nå lastes ned i versjon 3.

24. januar 2019

Den viktigste endringen er en forenkling av anbefalt dosering med D-vitamin boost etter hoftebrudd. Hensikten med veilederen er å hjelpe ortopeder med utredning og behandling av osteoporose hos pasienter som behandles for et lavenergibrudd. Veilederen bygger på europeiske og amerikanske retningslinjer, litteratursøk og bidrag fra norske eksperter. I tillegg har veilederen vært til høring blant landets ortopeder.