Norsk ortopedisk forening

Stipender

Research Grant

Stipend på inntil 50000 NOK til basal eller klinisk ortopedisk forskning. Deles ut under høstmøtet. Søknadsfrist 30. september.
8. oktober 2018

Forskningsstipend

Økonomisk støtte til forskningsarbeid, både basal og klinisk i Norge. Bare fullverdige medlemmer i Norsk Ortopedisk Forening kan søke på dette stipendet. Bedømningskomiteen vil bestå av medlemmer i Norsk Ortopedisk Forening.Stipendet ble etablert i 2012 på 50000 NOK (Støttet av Hereaus Medical)

Søknadsfrist er 30. september.

Søknaden, ikke lengre enn 2-3 sier, skal skrives som et word-dokument med følgende innhold:

1. Søkers navn

2. Søkers fødselsdato

3. Sykehus / Institusjon

4. Avdeling

5. Adresse

6. Telefon

7. E-mail adresse

8. Andre deltakere i studien (veileder(e), andre sykehus)

Videre innholdt:

a. Studiens tittel

b. Beskrivelse av studie, protokoll

c. Budsjett

Søknaden sendes med word-dokumentet som vedlegg til  leder@ortopedi.no

Det forutsettes at mottaker leverer en rapport som viser progresjon i prosjektet til Norsk Ortopedisk Forening før høstmøtet  (uke 43) påfølgende år.