Norsk ortopedisk forening

Stipender

Norsk Artroskopiforenings LIS-stipend 2016

Reisestipendet på kr. 10 000,- deles ut i forbindelse med Norsk Artroskopiforenings Vintermøte,
8. oktober 2018

og skal brukes på følgende ESSKA- eller ISAKOS-kongress. Vinneren bestemmes ved at det gjøres

en loddtrekning mellom leger i spesialisering som deltar på Vintermøtet. Vinneren må være medlem

av Norsk Artroskopiforening og utdanningskandidat innen ortopedisk kirurgi. Han eller hun må

avgi rapport til Norsk Artroskopiforening på foreningens hjemmesideside www.artroskopi.no.

Påmelding til Vintermøtet gjøres på Norsk Artroskopiforenings hjemmeside www.artroskopi.no