Norsk ortopedisk forening

Stipender

EFORT Travelling Fellowship

Et reisestipend beregnet på ortopeder under utdanning, eller like etter avsluttet utdanning.
8. oktober 2018

Et vertsland arrangerer en ukes kurs innen forskjellige fagfelter innen ortopedi. Kurset kan være lokalisert ett sted eller arrangert som en rundreise. Det offisielle språket er engelsk.
Vertslandet betaler opphold og forpleining, og standarden skal være nøktern.
Hjemlandets ortopediske forening betaler reisen til kandidaten.
Norsk Ortopedisk Forening tildeles plasser etter avtale med EFORT.
Søknad sendes styret i Nof som velger ut kandidater. Søkere som er i slutten av sin utdanning oppfordres spesielt til å søke.

Kandidater forventes å skrive reiserapport fra oppholdet som publiseres i NOPen og på nettsidene.

Send søknad til sekretar@ortopedi.no og leder@ortopedi.no etter følgende mal:

Navn og fødselsdato
Arbeidssted og avdeling
Adresse
Telefonnummer
Stilling
CV F
Formål med deltagelse