Norsk ortopedisk forening

Høstmøtet

Informasjon for foredragsholder

2. oktober 2018
 1. Alle foredragsholdere må levere sine bidrag på USB-penn til våre teknikere på sekretariatet (rom 303) i god tid før de respektive seksjonene, senest 5 timer før.
 2. Alle presentasjoner anbefales levert på en av de to nyeste utgavene av Powerpoint i Office.
 3. Presentasjonene merkes med foredragsnummeret og førsteforfatters navn, for eksempel ”243 Tor Torsen”. Finn ditt abstrakt og abstraktnummer på nettsidene www.ortopedi.no eller i Høstmøteboken.
 4. Legg eventuelle medier, videoer inn i en mappe sammen med powerpointen før du legger de inn i powerpointen, deretter flytt mappen over på en stick. Da vil videoen være med.
 5. Eller simpelten integrer den (embed) videoen så slipper du dette. Da vil størrelsen på presen- tasjonen gå noe opp (avhengig av videostørrelse). For å lære dette: https://support.office.com/en-us/article/Video-Insert-video-into-your-presentation-7d9d3db6-23a7-46ec-9e22-3496e42996db
 6. Filtyper for video i Powerpoint som fungerer:
  • Windows Video file:.avi (some .avi files may require additional codecs)
  • MP4 Video file:.mp4, .m4v, .mov
  • Movie file:.mpg eller .mpeg
  • Windows Media Video file:.wmv
 7. Teknikerne legger presentasjonene på «skrivebordet» på PCen i auditoriet.
 8. Foredragsholderne skal selv klikke på sin presentasjon for å få den opp på skjermen, evt. gjør møtelederne det.
 9. Under presentasjonene benyttes normalt såkalte bøylemikrofoner.
 10. Dersom man av forskjellige grunner ikke får levert sitt bidrag til teknisk sekreteriat i tide må man selv møte før sesjonen og legge foredraget inn på PCen (på eget ansvar!).