Norsk ortopedisk forening

Aktuelt

Lars B Engesæter og Leif Ivar Havelin utnevnt til Ridder 1. klasse av Den Kongelige Norske St. Olavs Orden.

Norsk ortopedisk forening gratulerer hjerteligst med utnevnelsen. De har mottatt ordenen for sin innsats innen ortopedi, og spesielt for arbeidet med Leddproteseregisteret.
2. OKTOBER 2018
Leif Ivar Havelin (t.v.) og Lars B. Engesæter (t.h) sammen med leder for Nasjonal Kompetansetjeneste for leddproteser og hoftebrudd, Ove Furnes
Leif Ivar Havelin (t.v.) og Lars B. Engesæter (t.h) sammen med leder for Nasjonal Kompetansetjeneste for leddproteser og hoftebrudd, Ove Furnes

Dekorasjonene ble overrakt på Haukeland sykehus i Bergen 26. september 2018.

Utnevnelsen er omtalt på nettsidene til kongehuset og kvalitetsregisteret.