Bedre og sikrere innlogging på nettsidene til Legeforeningen!

Innlogging på Legeforeningens nettsider vil erstattes med en sikrere og bedre løsning, mer informasjon kommer snart!

Den private innboksen i portalen forsvinner i løpet av kort tid. Varsel om dette ble lagt ut på meldingssiden 11. juni 2019.

Norsk ortopedisk forening

2019

Norsk helseatlas i ortopedi er lansert!

Atlaset viser geografiske variasjoner i forbruksrate av artroskopi ved degenerative knelidelser, operativ behandling av håndleddsbrudd, lumbale prolaps, spinal stenose og fremre korsbåndsskader.
19. desember 2018
Kart over Norge fra Norsk helseatlas sine nettsider
Kart over Norge fra Norsk helseatlas sine nettsider

Ved ankelbrudd og kneleddartrose er det moderate variasjoner, mens hofteleddsartrose og hoftebrudd har mindre variasjon i operasjonsrater.

Helseatlaset er utviklet av Helse Vest RHF og Helse Nord RHF på oppdrag fra helse- og omsorgsdepartementet. Norsk ortopedisk forening har deltatt via kvalitetsutvalget og innspill fra Nasjonalt register for leddproteser, Nasjonalt kvalitetsregister for ryggkirurgi, Nasjonalt hoftebruddregister, Nasjonalt korsbåndregister, og Bruddregisteret i Helse Stavanger.