Norsk ortopedisk forening

2019

FHS practical training sessions- høst 2019

FHS kjører tre praktiske kurs i løpet av høsten.
4. juli 2019