Bedre og sikrere innlogging på nettsidene til Legeforeningen!

Innlogging på Legeforeningens nettsider vil erstattes med en sikrere og bedre løsning, mer informasjon kommer snart!

Den private innboksen i portalen forsvinner i løpet av kort tid. Varsel om dette ble lagt ut på meldingssiden 11. juni 2019.

Norsk oftalmologisk forening

Nyheter

Utlysning av midler fra Glaukomforskningsstiftelsen

Glaukomforskningsstiftelsens formål er å gi støtte til forskningsprosjekter innenfor fagfeltet glaukom (grønn stær). Stiftelsen deler i år ut midler i størrelsesorden ca. 500.000,- NOK til dette formål.
30. januar 2018
Foto: Colourbox.com