Norsk oftalmologisk forening

Nyheter

Info fra styret

Styremøte 24.05.19 ble avholdt ved Bergen Øyelegesenter.
2. juli 2019

Saker til behandling:

  1. Retningslinjer for refusjon av briller til barn.
  2. Utdanningsdirektoratet- kvalitetssikring av yrkesbeskrivelsen « Øyelege»
  3. Optikerene- screening av pasienter med foto og OCT.
  4. Informasjon til medlemmende via nettsiden til NOF og fellesmailer.
  5. Høstmøtet- faglig program- sosialt program- gruppemøter.
  6. Div. mindre saker