Norsk oftalmologisk forening

Nyheter

Info fra styret

Kort oppsummering av de to siste styremøtene.
15. april 2019

A) Styremøte NOF 23.03.19 Peppes Pizza, Jernbanetorget, Oslo.

Følgende saker var til behandling:

  1. KØ-rapporten. Fremtidig bruk av denne, spesielt
    med tanke på hvilke oppgaver NOF skal prioritere.
  2. Kloke valg kampanjen og implementering av denne i NOF.
  3. Gjennomgang av ulike fond og priser tilknyttet NOF.
  4. Traumekirurgi-kurs i Stavanger.
  5. Retningslinjer for godkjenning av kurs i utlandet i forbindelse med spesialistutdanningen.
  6. Styrehåndboken
  7. Opprettelsen av FUYO (Tidligere FUXX)
  8. Diverse mindre saker.

B) Styremøte 08.04.19 via Skype

Sak til behandling:

Høstmøtet 2019 - 31.10.19 - 02.11.19 på Soria Moria