Norsk oftalmologisk forening

Nyheter

Info fra styret

Årets 1. styremøt ble holdt 10.01.19 i Oslo i lokalene til Sentrum øyeleger.
28. januar 2019

Saker til behandling

  1.  LIS – arbeidsutvalg – medlemmer i utvalget
  2. Gjennomgang av styrehåndboken
  3. Videre planlegging av NOF - årsmøtet november 2019
  4. Kvalitetsregistre
  5. Økonomi- refusjon av møteutgifter til styremedlemmer
  6. Kandidater til lederprogrammet i SOE
  7. Div. mindre saker