Norsk oftalmologisk forening

Nyheter

Årets 5. styremøte

Årets 5. styremøte ble holdt 15.10.18 i Østbanehallen.
12. november 2018
Bilde av styret til NOF

Saker til behandling:

  1. Evaluering av årsmøtet 2018 under NOK.
  2. Årsmøtet i 2019. Planleggingen ble påbegynt. Møtedato 31.10- 02.11.19.
  3. KØ- rapporten. Fremtidig bruk av denne.
  4. Faglandsråd. Rekruttering av representant til dette.
  5. Forening for unge oftalmologer. Plan for oppretting av utvalget.
  6. Diverse mindre saker.