Norsk oftalmologisk forening

Nyheter

Info fra styret

Årets 3. styremøte ble holdt i lokaler i Østbanehallen 03.05.18.
7. mai 2018
Bilde av styret til NOF

Oversikt over saker til behandling:

  1. Strategiplan for NOF. Arbeidet med sammensmelting av
    KØ 1 - og KØ 2 – rapportene ble avsluttet. Dokumentet
    vil bli presentert på Årsmøtet i NOF.

  2. Ny nettside. Denne er nå tatt i bruk . Mindre justeringer ble drøftet.

  3. Årsmøte i NOF. Dette blir avholdt under NOK fredag 24. august Kl. 12.05 - 13.30. Møteplan ble drøftet.

  4. Regnskap for 2017 ble fremlagt, gjennomgang av revisor gjenstår.

  5. Diverse mindre saker.