Norsk oftalmologisk forening

Nyheter

Info fra styret

Årets 2. styremøte ble holdt i lokaler i Østbanehallen 19.03.18.
17. april 2018
Illustrasjon - styre

Oversikt over saker til behandling:

  1. Strategiplan for NOF. Det ble arbeidet videre med sammensmelting av KØ 1 - og KØ 2 - rapportene.
  2. Diabetes screening. Utkast fra ekstern referansegruppe ble drøftet videre. Dokumentet er i avsluttende fase.
  3. Ny nettside. Utkast til ny nettside ble gjennomgått ,- endelig resultat forventes ferdig i løpet av 1-2 mndr.
  4. Årsmøte i NOF. Dette blir avholdt under NOK. Planlegging av møtet ble påbegynt.
  5. Brillerefusjon barn. Dokument fra arbeidsgruppen nedsatt av NOF ble gjennomgått.
  6. Diverse mindre saker.