Norsk oftalmologisk forening

Nyheter

Info fra Styret

Årets første styremøte ble holdt i Legenes Hus fredag 12.01.18. Både avtroppende og nytt styre var tilstede.
30. januar 2018

Oversikt over saker til behandling :

  1. Strategiplan for NOF. Innholdet i «Kapasitet øyehelse» utvalgene KØ1 og KØ2 ble diskutert med siktemål å få til en  felles strategiplan som alle medlemmene i NOF kan stille seg bak. Arbeidet pågår videre.
  2. Diabetes-screenig. Drøftet med tanke på fremtidig tiltak. Saken befinner seg nå i Helsedirektoratet og man venter på avklaring.
  3. Nye nettsider. Nettsiden til NOF trenger fornyelse.  Det ble laget  en plan for dette.
  4. Foreningens økonomi. Kort gjennomgang. 
  5. NOF møtet i november. Gjennomgang organiseringen av møtet samt tilbakemelding fra utstillere.
  6. Div. mindre saker.