Bedre og sikrere innlogging på nettsidene til Legeforeningen!

Innlogging på Legeforeningens nettsider vil erstattes med en sikrere og bedre løsning, mer informasjon kommer snart!

Den private innboksen i portalen forsvinner i løpet av kort tid. Varsel om dette ble lagt ut på meldingssiden 11. juni 2019.

Norsk oftalmologisk forening

Nyheter

Årsrapport etterutdanningskomiteen 2018

Utover møte i forbindelse med Høstmøtet har det ikke vært holdt ordinære møter i løpet av virksomhetsåret.

30. juli 2018
Et ikon som skal forestille etterutdanningskomiteen.

Utover møte i forbindelse med Høstmøtet er det ikke vært holdt ordinære møter i løpet av virksomhetsåret.


Det meste av kontakten foregår jevnlig via e-post og telefon, både mellom medlemmene av komiteen, mellom komitéen og NOF-styret og mellom komitéen og kursledere.

Kristian Fossen, øyeavd. ved Universitetssykehuset Nord-Norge, var kursleder for etterutdanningskurset ved Høstmøtet 2017 med tema: Netthinnekirurgi 2017 – når skal hvem opereres hvordan? Og hva kan pasienten forvente?

Etterutdanningskomitéen har bistått styret med søknadsprosessen for tellende kurs, 11 timer, til legeforeningen.

Det vil ikke arrangeres etterutdanningskurs i 2018 siden ordinært høstmøte utgår (Nordisk oftalmologisk kongress 2018 arrangeres i Oslo).

Komitéens medlemmer er Therese von Hanno og Erlend Landsend.