Bedre og sikrere innlogging på nettsidene til Legeforeningen!

Innlogging på Legeforeningens nettsider vil erstattes med en sikrere og bedre løsning, mer informasjon kommer snart!

Den private innboksen i portalen forsvinner i løpet av kort tid. Varsel om dette ble lagt ut på meldingssiden 11. juni 2019.

Norsk oftalmologisk forening

Fag

Faglige oppslagsverk

Her finner du håndbøker, retningslinjer og veiledere knyttet til synshemming og øyesykdommer.

Oppslagsverk

Kvalitetshåndboken for oftalmologi er nå tilgjengelig via Helsebiblioteket. 

Gå til kvalitetshåndboka på helsebiblioteket.no