Bedre og sikrere innlogging på nettsidene til Legeforeningen!

Innlogging på Legeforeningens nettsider vil erstattes med en sikrere og bedre løsning, mer informasjon kommer snart!

Den private innboksen i portalen forsvinner i løpet av kort tid. Varsel om dette ble lagt ut på meldingssiden 11. juni 2019.

Norsk nevrologisk forening

2019

Vi minner om Nordic Stroke Congress 2019, som arrangeres i Tromsø 21.-23. august

Kongressen samler klinikere og forskere fra de nordiske landene og flere andre land. Programmet er variert og spennende og dekker sentrale og aktuelle tema innen hjerneslagsfeltet.
1. juli 2019

For nærmere informasjon om faglig program og påmelding, se www.nordicstroke2019.org

Frist for registrering til «Regular fee» er søndag 30. juni.

Velkommen til Tromsø!