Norsk nevrologisk forening

2019

Årets kasustikk-konkurranse

Utlysning av årets KASUISTIKK-KONKURRANSE UNDER BERGENKONFERANSEN 17.-18.10.19 for unge kolleger < 35 år.
12. juni 2019

Vinneren av konkurransen får et reisestipend til internasjonal
slagkonferanse på 15.000 NOK.

Innsendingsfrist for abstraktet 16.09.19.