Bedre og sikrere innlogging på nettsidene til Legeforeningen!

Innlogging på Legeforeningens nettsider vil erstattes med en sikrere og bedre løsning, mer informasjon kommer snart!

Den private innboksen i portalen forsvinner i løpet av kort tid. Varsel om dette ble lagt ut på meldingssiden 11. juni 2019.

Norsk nevrologisk forening

2019

Årets kasustikk-konkurranse

Utlysning av årets KASUISTIKK-KONKURRANSE UNDER BERGENKONFERANSEN 17.-18.10.19 for unge kolleger < 35 år.
12. juni 2019

Vinneren av konkurransen får et reisestipend til internasjonal
slagkonferanse på 15.000 NOK.

Innsendingsfrist for abstraktet 16.09.19.