Bedre og sikrere innlogging på nettsidene til Legeforeningen!

Innlogging på Legeforeningens nettsider vil erstattes med en sikrere og bedre løsning, mer informasjon kommer snart!

Den private innboksen i portalen forsvinner i løpet av kort tid. Varsel om dette ble lagt ut på meldingssiden 11. juni 2019.

Norsk nevrologisk forening

2018

Nyvinning innen migrenebehandling

Nå finnes biologisk antistoffbehandling også mot migrene.
14. oktober 2018

CGRP er et viktig peptid i patogenesen ved migreneanfall. Det første CGRP-antistoff er nå tilgjengelig i Norge i form av erenumab; Aimovig. Aimovig administreres månedlig ved s.c. injeksjon. Indikasjon er 4 migrenedager eller mer pr. mnd. Ingen refusjonsmuligheter foreligger pr. i dag. Prisen er 5465,- kr. pr. dose/ mnd. i vanligste dose, 70 mg/ml. Pasienter skal kunne utføre injeksjonene selv etter opplæring. 3 måneders utprøving er anbefalt.

https://www.thelancet.com/…/PIIS1474-4422(17)30083…/fulltext