Bedre og sikrere innlogging på nettsidene til Legeforeningen!

Innlogging på Legeforeningens nettsider vil erstattes med en sikrere og bedre løsning, mer informasjon kommer snart!

Den private innboksen i portalen forsvinner i løpet av kort tid. Varsel om dette ble lagt ut på meldingssiden 11. juni 2019.

Norsk nevrologisk forening

Den fagmedisinske foreningen for spesialister i nevrologi

På denne siden finner du faglig informasjon om nevrologi, arrangementer og faggrupper.

Les mer om nevrologi her:

Bilde av en nevrologisk pasient som blir undersøkt på Ahus. Foto: Thomas Barstad Eckhoff/Legeforeningen

Aktuelt

AXONET Nr 2-2019 forsiden
Siste nummer av Axonet
Her finner du Axonet

Annonser

Biogen annonse

Xarelto annonse

Pradaxa annonse

Aimovig annonse