Bedre og sikrere innlogging på nettsidene til Legeforeningen!

Innlogging på Legeforeningens nettsider vil erstattes med en sikrere og bedre løsning, mer informasjon kommer snart!

Den private innboksen i portalen forsvinner i løpet av kort tid. Varsel om dette ble lagt ut på meldingssiden 11. juni 2019.

Norsk nevrokirurgisk forening

Historikk

Nevrokirurgi ble etablert som en egen spesialitet i Norge i 1953.  Tolv år seinere, etter et møte på Ullevål sykehus i 1965,  ble Norsk nevrokirurgisk forening stiftet.

Kristian Kristiansen maleriutsnitt av Harald Kihle