Bedre og sikrere innlogging på nettsidene til Legeforeningen!

Innlogging på Legeforeningens nettsider vil erstattes med en sikrere og bedre løsning, mer informasjon kommer snart!

Den private innboksen i portalen forsvinner i løpet av kort tid. Varsel om dette ble lagt ut på meldingssiden 11. juni 2019.

Norsk indremedisinsk forening

Norske yngre indremedisinere

Hvem er vi?

NYI, Norske Yngre Indremedisinere, er en foreningen for leger i spesialisering i indremedisin i Norge, og som er medlemmer av NIF, Norsk Indremedisinsk Forening, spesialforening under Den norske legeforening. NYI har sine egne vedtekter, er en underforening av og organiseres av NIF.

Meld deg inn i NIF/NYI. Send mail til medlem@legeforeningen.no og meld deg inn i Norsk indremedisinsk forening.

  • Abonnement på Indremedisineren
  • Mulighet for å delta på sommer- og vinterskoler
  • Mulighet for å deltapå forskerseminar i Paris
  • Nyhetsmail