Norsk indremedisinsk forening

Kongresser

Attende europeiske kongress i Indremedisin

23. april 2019
Kongressen finner sted i Lisbon Congress Centre, i tidsrommet fra 29. til 31. august 2019.