Bedre og sikrere innlogging på nettsidene til Legeforeningen!

Innlogging på Legeforeningens nettsider vil erstattes med en sikrere og bedre løsning, mer informasjon kommer snart!

Den private innboksen i portalen forsvinner i løpet av kort tid. Varsel om dette ble lagt ut på meldingssiden 11. juni 2019.

Norsk indremedisinsk forening

Aktuelle saker

Abstract Book available for download

We are pleased to announce that the Abstract Book of the 18th Conference in Internal Medicine, ECIM 2019 held in Lisbon from 29 - 31 August is available for a download via the EJCRIM website, (the European Journal of Case Reports in Internal Medicine).
5. november 2019

Sign up for the EJCIRM Table of Content!