Bedre og sikrere innlogging på nettsidene til Legeforeningen!

Innlogging på Legeforeningens nettsider vil erstattes med en sikrere og bedre løsning, mer informasjon kommer snart!

Den private innboksen i portalen forsvinner i løpet av kort tid. Varsel om dette ble lagt ut på meldingssiden 11. juni 2019.

Norsk gynekologisk forening

Om oss

Refusjonsskjema NGF

12. juli 2012

Skjema med vedlegg kan sendes kun elektronisk og innen tre måneder til:

jorun.kjekshus@azets.com
(Merkes: Norsk Gynekologisk Forening - 760249)

Retningslinjer for refusjon av honorar fra Norsk Gynekologisk Forening

  • Alle krav om utbetalinger fra NGF som ikke søkes som dekning av reisekostnader, f.eks. i forbindelse med kongress, kurs eller møte, vil bli utbetalt som honorar. Dette gjelder også  f. eks. priser eller premier.
  • Honorar skattes som personlig inntekt, dersom man ikke oppgir et organisasjonsnummer. Dersom man ikke har et enkeltpersonforetak må man oppgi fødsels- og personnummer, adresse, skattekommune og vedlegge kopi av skattekortet sammen med honorarskjemaet.
  • Honorarsatsen for foredragsholdere på møter i regi av NGF fastsettes av Den norske legeforening.
  • Krav om utbetaling av honorar eller refusjon av reisekostander innsendes kun elektronisk til Azets innen tre måneder etter at foredraget/reisen er avholdt (se oppe).