Bedre og sikrere innlogging på nettsidene til Legeforeningen!

Innlogging på Legeforeningens nettsider vil erstattes med en sikrere og bedre løsning, mer informasjon kommer snart!

Den private innboksen i portalen forsvinner i løpet av kort tid. Varsel om dette ble lagt ut på meldingssiden 11. juni 2019.

Norsk gynekologisk forening

Gynekologen

Medlemsblad for Norsk gynekologisk forening som kommer ut med fire utgåver i året.
8. november 2019
Forside Gynekologen nr. 3 2019
Forside Gynekologen nr. 3 2019

GYNEKOLOGEN er en uavhengig tidsskrift. Meninger og holdninger avspeiler ikke nødvendigvis den offisielle holdningen til styret i NGF, eller Dnlf. Signerte artikler står for forfatterens egen ansvar. Kopiering av artikler kan tillates etter kontakt med ansvarleg redaktør og oppgjeving av kjelde.

Redaktør

Jenny Alvirovic

Send Mail til Jenny Alvirovic

 

Eldre utgaver av Gynekologen: