Norsk gastroenterologisk forening

Nasjonale møter

Samarbeidsmøte om levertransplanterte pasienter, Torsdag 12.09.19, kl. 10 – 16.

Sted: Auditoriet D1.2082, Avdeling for transplantasjonsmedisin, OUS Rikshospitalet.
17. juni 2019

Program

Kl 10 – 10.10: Kaffe og velkommen

Kl 10.10 – 10.40: Alkoholisk leverskade som indikasjon for levertransplantasjon

Kl 10.40 – 11.10: Psykosomatisk utredning før levertransplantasjon ved alkoholmisbruk

Kl 11.10 – 11.45: Kasuistikker (tema: pågående alkohol, spontan remisjon etter alkoholisk hepatitt, avslått tx pga psykosomatikk/misbruk, vellykket tx hos tidligere alkoholmisbruker, residiv av alkoholmisbruk etter tx)

Kl 11.45 – 12.15: Alternative behandlingsmodaliteter ved hepatocellulært carsinom

Kl 12.15 – 13.00: Lunch

13.00 – 13.30: Encefalopati som indikasjon for levertransplantasjon

13.30 – 14.00: Nyrene etter levertransplantasjon

14.00 – 14.20: Kaffe

14.20 – 14.50: Ernæring hos alvorlig leversyke og levertransplanterte pasienter – KEF OUS

14.50 – 15.10: Donorspesifikke antistoffer (DSA), cross

15.10 – 15.40: 2 kasuistikker om immunsuppresjon

15.40 – 16.00: Diskusjon/ oppsummering: samarbeid og innspill til neste års program