Norsk gastroenterologisk forening

Nasjonale møter

Nasjonalt IBD-symposium på Bjørvika Konferansesenter 13. september 2019

«IBD – beyond the gut» arrangeres av NGF og Interessegruppen for IBD.