Norsk gastroenterologisk forening

Nasjonale møter

Kurs i billeddiagnostikk ved pancreassykdommer

Kurset finner sted 25.-26. juni i Bergen.
6. mars 2019

I forbindelse med det 51. årsmøtet til EPC, arrangerer NGF og EPC i samarbeid med UEG et kurs i billeddiagnostikk ved pancreassykdommer. Både LIS'er og spesialister er velkomne til å delta. Programmet kan lastes ned her og påmelding skjer via denne siden. Fristen er 1. mai 2019. Begrenset deltakerantall. 

UEGW Frist for abstracts er 26.april.
 
Informasjon om hvordan dette sendes inn finner her