Norsk gastroenterologisk forening

Nasjonale møter

51. møte i European Pancreatic Club, Bergen 26.-29. juni

Det 51. årsmøtet til European Pancreatic Club har et rikholdig program som dekker aktuelle emner innen basal og klinisk pankreatologi.
5. mars 2019

Programmet består av forelesninger, tematiske symposier, muntlige innlegg basert på innsendte sammendrag og plakatpresentasjoner. Det er mer enn 40 år siden dette møtet sist ble arrangert i Norge, og alle pancreas-interesserte anbefales å benytte seg av denne muligheten for oppdatering på klinikk og forskning.