Norsk gastroenterologisk forening

Nasjonale møter

5. nasjonale møte i nevrogastroenterologi

Interessegruppe for nevrogastroenterologi holder tradisjonen tro vårt årlige nasjonale møte på Oslo Kongressenter 13. mars 2019, dagen før det nasjonale levermøtet.

Et variert og spennende program som er vedlagt. Påmelding skal gå til Julie Bye Congress-Conference AS på julie@ccnorway.no