Norsk gastroenterologisk forening

Nasjonale møter

24. nasjonale levermøte i Oslo 14. mars 2019

Interessegruppen for leversykdommer holder vårt årlige nasjonale møte på Oslo Kongressenter torsdag 14. mars 2019.
19. november 2018

Vi har et spennende program som i år fokuserer på cirrhose med komplikasjoner, samt gir et innblikk i forskningsfronten innen hepatologien, se program under. Påmelding til Julie Bye Congress-Conference AS på julie@ccnorway.no